Copyright

Alle door I.C.C. Media gemaakt of anderzijds geproduceerde media als geluid, stil beelden, video beelden, graphics, stijlen en opmaak of ander soort media dat geproduceerd en/of ontwikkeld is door I.C.C. Media, apperatuur van I.C.C. Media en/of haar helpers en/of werknemers en/of medewerkers zijn eigendom van I.C.C. Media en mogen allen op specifieke aanwijzingen en alleen met toestemming gebruikt en gepubliceert worden. Dit geld ook voor opdrachten van clienten, mits overeengekomen en afgekocht zullen de werken te alle tijden eigendom blijven van I.C.C. Media en zijn deze rechten van op toepassing. Bij overeengekomen afkopen zijn alle rechten van de dan betreffende eigenaar op vrij te kiezen inzicht aan te passen.

Bij aantreffen van de door ons gemaakt of anderzijds geproduceerde media als geluid, stil beelden, video beelden, graphics, stijlen en opmaak of ander soort media dat geproduceerd en/of ontwikkeld is door I.C.C. Media zonder toestemming welke gekopieerd of overgenomen zijn van onze website of toestemmingshouders, zal bij overtreden van de rechten op een of meer van deze werken met € 350,- euro per overtreding per dag beboet worden. Dit is exclusief BTW en overige administratieve kosten. Als werken op ons verzoek niet binnen aannemelijk gesteld termijn word(en) verwijderd zal de boeten berekening zijn vanaf de eerste dag van onszelf vastgestelde waarneming die te kennen is gegeven in ons aanschrijven, digitaal en zover mogelijk schriftelijk.

Bij geen reactie op ons verzoek treedt onze Advocaten bureau Auteursrechten in werking waarnaar de procedure door hen in gang wordt gezet. Alle kosten die hieruit voortvloeien inclusief de hoogte van de claim die hier voor staat (dit kan oplopen in de duizenden euro’s) is voor rekening voor de verantwoordelijke die zonder toestemming foto(s) en/of tekst(en) overneemt of vermenigvuldigt en verspreidt en/of publiceert.

Elke aanvraag tot toestemming dient u via de email aan te vragen.
info@iccmedia.nl

TOP